Skip to main content
JW TƏDBİRLƏR
 
Menyularımız

QİDA ALLERGİYASI VƏ DÖZÜMSÜZLÜYÜ
(V)-Vegetarian, (D)-Donuz, (A)-Alkoqol, (SM)-Süd Məhsulları, (F)-Fıstıq, (S)-Soy, (BĞ)-Buğda, (Y)-Yumurta, (K)-Küncüt, (T)-Turşu, (MK)-Molyusk, (B)-Balıq, (Ç)-Çərəz, (Q)-Qluten, (L)-Laktoz, (M)-Maya

İcazə verin ehtiyaclarınızı qarşılayaq - hər hansı bir pəhriz tələbləriniz, qida allergiyası və ya dözümsüzlüyü olarsa bizə məlumat verin.
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd olunub və dövlət vergiləri daxildir. Biz heç bir xidmət haqqı tətbiq etmirik.